+ 386 5 677 94 80 info@port-portoroz.si
Knjigovodske in računovodske storitve

– Knjiženje prejetih in izdanih računov;
– Knjiženje potnih nalogov;
– Knjiženje bančnih izpiskov;
– Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti;
– Izpis odprtih postavk po dogovoru;
– Obračun DDV;
– Vodenje davčnih evidenc;
– Seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev;
– Izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida;
– Izdelava davčnih bilanc in poročil, periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja;
– Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem;

Poslovno, kadrovsko, finančno in davčno svetovanje

V družbi Port, d.o.o. Portorož se trudimo optimizirati vaše davčne obveznosti. Za uspešno davčno svetovanje so poleg poznavanja predpisov in zakonov, potrebne še ostale kvalitete, ki vas pripeljejo do želenih rezultatov. Skrbno načrtovana davčna politika podjetja vam lahko ustvari davčne prihranke. Cilj našega davčnega svetovanja je oblikovanje davčne strategije za ugotavljanje davčnih posledic na načrtovane poslovne odločitve in v okviru tega izbrati, tudi z davčnega vidika, najugodnejšo odločitev.

– Pomoč pri urejanju dokumentacije novoustanovljenim podjetjem ali samostojnim podjetnikom;
– Kadrovsko svetovanje (nabor kandidatov, prijava, odjava, pogodbe o zaposlitvi ipd.);
– Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev kredita;
– Svetujemo pri izbiri ustrezne banke;
– Nudimo davčno svetovanje za pravne in fizične osebe;
– Svetujemo na področju dohodnine ter DDV-ja;
– Optimizacija davčne balance – s skrbnim celoletnim načrtovanjem vodimo vaše podjetje do davčno najugodnejših in zakonitih načinov poslovanja;
– Davčno načrtovanje posameznih poslov;
– Individualno davčno svetovanje za pravne osebe na področjih davka od dohodka pravnih oseb, davka na dodano vrednost, dohodnine in drugih davkov;
– Svetovanje glede možnosti uveljavljanja davčne olajšave in priprava ustrezne dokumentacije;
– Individualno davčno svetovanje za fizične osebe s področja dohodnine, obračuna plač itd.;
– Storitve davčnega svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in s tem povezana pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike podjetja, pomoč pri prenehanju kot tudi pri preoblikovanju dejavnosti;
– Davčno svetovanje pri uporabi službenih osebnih vozil in koriščenju bonitete;
– Stranke zastopamo pred davčnimi organi (kot je na primer inšpekcijski pregled)

  Administrativne storitve

  Po dogovoru vam olajšamo delo pri administrativnih delih kot so:

  – Izstavljanje računov v vašem imenu;
  – Izstavljanje IOP obrazcev v vašem imenu;
  – Pisanje dopisov v vašem imenu;
  – Izstavljanje opominov v vašem imenu;
  – Po dogovoru naš računovodski servis za vas opravi tudi obračun potnih nalogov v vašem imenu;
  – Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev bančnih kreditov;
  – Vodenje vašega plačilnega prometa;
  – Pomoč pri kadrovanju in izbiri sodelavcev.

    PREHOD K NAM

    Prehod iz prejšnjega računovodskega servisa k nam je zelo enostaven in je možen kadarkoli med letom.
    Za celoten prenos poskrbimo mi.

    STORITVE ZA TUJCE

    – pomoč pri ustanovitvi podjetja;
    – urejanje statusa tujca (celotna podpora za nerezidente);
    – pomoč pri nakupu/najemu nepremičnine ter ostalih storitev.